- rezervační systém Kurz pro odečet bodů - rezervační systém
Vzhledem ke zvýšené poptávce absolvování Kurzu pro odečet trestných bodů se přihlaste na zveřejněné termíny bez prodlení.
Platbu za kurz proveďte ihned(!) po registraci na uvedený účet Centra LIBROS.
Termín je platný pouze po úhradě poplatku. Bez včasné úhrady bude termín stornován.
Maximální kapacita osob v kurzu je 12 osob.

Doporučujeme: Před úhradou kurzu, pokud máte v minulosti přestupek ohodnocen (jednorázově) 6-ti a více body, zajistěte si aktuální výpis z bodového hodnocení řidiče. Zjistěte na výpise, zda se tento přestupek ještě v historii objevuje, a nebo už máte nárok kurz absolvovat a splňujete-li zákonem dané podmínky účasti na kurzu.
Centrum LIBROS si vyhrazuje právo upravovat termíny a kapacitu osob v kurzu podle aktuálně platných vládních nařízení.
V případě opětovného pozastavení činnosti kurzů ze strany vládních nařízení budou klienti, kteří budou řádně registrováni a budou mít uhrazenu platbu za kurz, zůstávat v evidenci Centra LIBROS a budou včas informováni.
UPOZORNĚNÍ: ověřte si vaši ZPŮSOBILOST pro absolvování kurzu dle zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tzn: Počet trestných bodů v registru max. 10 bodů, výpis z bodového hodnocení řidiče ne starší 3 dnů před datem absolvování kurzu, apod.
Pro zákonem stanovené hlášení a evidenci účastníků dopravně správnímu úřadu na daný termín musí provozovatel služby Centrum LIBROS uvádět jen takového účastníka, který je ZPŮSOBILÝ kurz absolvovat.
Centrum LIBROS NEBUDE POZDĚJI BRÁT ZŘETEL na registrovaného účastníka kurzu, který uhradil platbu a NEBUDE ZPŮSOBILÝ pro absolvování kurzu podle zákona. Sledujte www.centrum.libros.cz a svou emailovou schránku.

Děkujeme

Do kurzu je možné se přihlásit nejpozději 7 dní před termínem konání.
Pozdější registrace není z důvodů legislativních náležitostí možná !!!


Kurzy pro odečet bodů se konají za každého počasí !


Datum Čas
Úterý 13.06.2023
09:00
obsazeno
Úterý 27.06.2023
09:00
zbývá 11 míst.